Check-Cap Ltd - Warrants - Series C (03/05/2023) (CHEKZ)